Ah ta policija

Zaustavlja prometni policajac vozilo koje je projurilo kroz crveno svjetlo.
I  taman da će tražiti dokumente, kad unutra njegov šef:
Dobar dan, šefe!
Što dobar dan, idiote, zašto si me zaustavio?!
Pa, šefe, prošli ste na crveno.
Pa što ako sam prošao na crveno, valjda vidiš da žurim!!
Ma vidim šefe, nego proći će neka budala na zeleno
i ima da vas ubije na licu mjesta.